1989-07 – Ontwikkelen van (grootschalige) administratiesystemen

Markt/OrganisatieOverheid (Gemeente)/Handel en industrie
OpdrachtOntwikkelen van (grootschalige) administratiesystemen
OpdrachtgeverSociale Dienst Rotterdam/Tetterode/Finata Bank
RolProjectleider
Periodejuli 1989 – september 1994
ContextAls projectleider meerdere grootschalige informatievoorziening projecten geleid bij diverse organisaties.
Bij een grote gemeentelijke sociale dienst als projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van een basisregistratie ten behoeve van de gehele dienst, de realisatie van de conversie van alle persoonsgegevens vanuit de twee meest belangrijke bronbestanden en de realisatie van een interactieve GBA-koppeling. Bij een grote sociale verzekeringsinstelling als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie en organisatie van een EDI-pilotproject.
BijdrageBij een grote handelsonderneming als projectleider verantwoordelijk voor het ontwerp en de gelijktijdige realisatie van een omvangrijk informatie systeem ter ondersteuning van de serviceactiviteiten.
Bij een kredietbank als projectleider verantwoordelijk voor het herontwerp en de implementatie van een geautomatiseerd systeem voor de behandeling van krediet aanvragen.
In als deze projecten als projectleider kleine teams aangestuurd die waren belast met de oplevering van informatieanalyses, procesbeschrijvingen, datamodellen, functionele ontwerpen, technische ontwerpen