1997-07 – Vernieuwing van de pensioenadministratie

Markt/OrganisatieFinanciële Dienstverlener (Pensioenfonds)
OpdrachtVernieuwing van de pensioenadministratie
RolProjectmanager
OpdrachtgeverSociaal Fonds Bouwnijverheid
Periodejuli 1997 – december 1998
ContextAls projectmanager verantwoordelijk voor een project gericht op de totale vernieuwing van de pensioenadministratie voor 950.000 verzekerden. Het project bestond uit 6 deelprojecten die gefaseerd werden opgeleverd. Naast de nieuwbouw van de pensioenadministratie werden in het kader van de millenniumproblematiek delen van de huidige administratie geconverteerd van een UNISYS- naar een DEC platform en werd een deel ‘millenniumproef’ gemaakt op UNISYS. Het project besloeg een totale omvang van 130 manjaar en een ontwikkeltijd van 5 jaar.
BijdrageAls projectmanager verantwoordelijk voor het besturen en bewaken van de complete projectvoortgang en in het bijzonder de planning, bewaking en rapportage van tijdsbesteding, kosten en menscapaciteit.