1999-10 – Definiëren van de informatiemanagementfunctie

Markt/OrganisatieOverheid (Sociale zekerheid)
OpdrachtDefiniëren van de informatiemanagementfunctie
OpdrachtgeverGAK Nederland
RolAdviseur
Periodeoktober 1999 – februari 2000
ContextDefiniëren en inrichten van de informatiemanagement functie. Informatiemanagement is in deze gedefinieerd als de functie die zorgt voor het plannen, ondersteunen en bewaken van beleid en uitvoering ten aanzien van ICT-exploitatie, -onderhoud en -vernieuwing. Daarnaast zorgt deze functie er voor dat de organisatie de rol van opdrachtgever richting ICT-dienstverlener(s) goed kan vervullen en grip (en inzicht) krijgt (en houdt) op de kosten en opbrengsten van de ingezette ICT.
BijdrageAls adviseur zowel de conceptuele kaders voor de inrichting van deze functie neergelegd als de feitelijke inrichting in een ad interim functie ondersteund. In dit kader o.a. de positie, taken en verantwoordelijkheden van de informatiemanagementfunctie (in relatie tot de omgeving) beschreven en zijn aanpakken en processen gedefinieerd voor ICT-control (financieel plannen, sturen en meten), change management en informatieplanning.