2002-05 – Ontwikkelen van middleware voorzieningen

Markt/OrganisatieOverheid (Sociale zekerheid)
OpdrachtOntwikkelen van middleware voorzieningen
OpdrachtgeverUitvoering Werknemersverzekering (UWV)
RolProjectmanager
Periodemei 2002 – november 2002
ContextProjectmanager van een programma dat tot doel had de generieke (software)voorzieningen te ontwikkelen voor het platformonafhankelijk koppelen van applicaties. Op basis van een aantal business cases diende een systeemintegratievoorziening te worden ontwikkeld met behulp van middleware producten (MQ-Series, BizTalk) en open standaarden als XML en SOAP.
BijdrageAls projectmanager het programmaplan opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Deze besloot vervolgens om tot uitvoering over te gaan.