2004-10 – Programmamanagement Marketing & Sales

Markt/OrganisatieBankverzekeraar
OpdrachtProgrammamanagement Marketing & Sales
OpdrachtgeverNationale Nederlanden
RolProgrammamanager
Periodeoktober 2004 – maart 2006
ContextManagen van een programma waarin 3 clusters van projecten zijn ondergebracht die de Marketing & Sales functie moeten ondersteunen. Eén cluster (9 projecten) is gericht op het professionaliseren van klantcontacten over alle kanalen heen, zowel inkomend als uitgaand (o.a. inrichten toolondersteuning klantcontactmedewerkers, efficiënte verwerking van poststromen, herschrijven van standaard brieven, elektronische wegwijzer). De functionaliteit daarvan werd ondergebracht in SAP. Eén cluster (4 projecten) betreft het ontwikkelen van databaseoplossingen, processen en rapportages als basis voor commerciële sturing van binnen- en buitendienstmedewerkers (o.a. processen sales, beloning sales, toegevoegde waarde- en loyaliteitsrapportages). Eén cluster (4 projecten) betreft het realiseren van een centrale datawarehouse als basis voor klantgerichte analyse- en rapportagefuncties.
BijdrageAls programmamanager vanuit een verandermanagement afdeling vorm gegeven aan de programmaorganisatie en de programmabesturing en dagelijks 6 projectleiders aangestuurd en management rapportages verzorgd over voortgang en budgetverantwoording. Het meerjarig-budget van dit programma bedroeg 9.2 miljoen euro (2004 – 2007). Als kwaliteitssysteem werd AMS (Advanced Management System) toegepast van IBM, waarin MSP en Prince2 zijn opgenomen.