2013-09 – ICT-Projectleider Siebel/Oracle EBS

Markt/OrganisatieCommerciële dienstverlening
OpdrachtOntwikkelen/Implementeren Siebel/Oracle eBS
OpdrachtgeverANWB
RolICT-Projectmanager
Periodeseptember 2013 – januari 2014
ContextLeiding geven aan 6-tal applicatieteams belast met bouwen, testen, in productie nemen en in beheer nemen van een keten aan applicaties (Siebel -EBS - Oracle) met bijbehorende interfaces ten behoeve van een Contact Center, Winkels en Financiële afdeling.
De totale keten bestond uit 9 systemen, 35 web services (via een ESB) en 17 overige interfaces. Het project was een voortzetting van een aantal afzonderlijke projecten waarin een waterval aanpak werd gehanteerd. In dit project werden de ketenprocessen leidend (over applicatiedomeinen heen) en werd een omslag gemaakt naar Agile werken volgens de SCRUM-aanpak. De sprintbacklogs bestonden in deze fase voornamelijk uit het oplossen van testbevindingen op eerder gerealiseerde onderdelen en nieuwe/gewijzigde wensen.
BijdrageAls projectmanager een projectaanpak opgesteld, issue-, risk- en change management uitgevoerd en het dagelijks, in de rol van Scrum-master, aansturen/faciliteren van het Siebel applicatieteam. Tevens het onderhouden van de Product Backlog voor het totale project (werkvoorraad) en het leiden van de dagelijkse Scrum of Scrums met alle Scrum Masters van de applicatie-teams (voortgang).