2015-01: I&A Portfoliomanager a.i.

Markt/OrganisatieOverheid
OpdrachtPortfoliomanagement
OpdrachtgeverHoogheemraadschap Delfland
RolI&A Portfolio manager a.i.
Periodedecember 2014 – juni 2015
ContextAls I&A Portfoliomanager invulling geven aan het projectenportfolio proces voor de komende 3 jaren (2015-2017) als onderdeel van het recentelijk geïntroduceerde I&A besturingsmodel. Samen met de CIO en de Enterprise architect werden aanvragen voor projecten beoordeeld op effecten voor de architectuur, I&A capaciteit en financiën. Projecten met substantiële gevolgen voor de genoemde portfolio-aspecten werden ter besluitvorming voorgelegd aan een team van business managers.
BijdrageAls Portfoliomanager de projectenportfolio opgezet en de status van de daarin opgenomen projecten inzichtelijk gemaakt (zowel financieel als status (idee, in toekomst gepland, in voorbereiding, in uitvoering, afgerond). Daarbij het portfolioproces en de daarbij gehanteerde instrumenten geoptimaliseerd (Intakeformulier, behandelformulier en registratietool).