2015-01: Manager Automatisering a.i.

Markt/OrganisatieOverheid
OpdrachtICT Management
OpdrachtgeverHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
RolManager Automatisering a.i.
Periodejanuari 2015 – februari 2016
ContextAls Manager Automatisering leiding geven aan een team van netwerk- en systeembeheerders (4), servicedesk medewerkers (2), database beheerders (1) applicatiebeheerders (3) en bedrijfskundig medewerker (1). Daarnaast als leidinggevende verantwoordelijk voor een omvangrijk migratieproject om het data center te vernieuwen en te verplaatsen naar een nieuwe locatie, de migratie van Windows XP/Office2003 naar Windows7/Office2013 en de migratie naar een nieuwe telefonieoplossing (in de cloud).
BijdrageAls manager Automatisering dagelijks leiding gegeven aan de noodzakelijke verbeteringen ter stabilisatie van het Oracle- (RAC en ODA), VMware- (Linux en Microsoft) en mailplatform (Zarafa). Daarnaast ITIL-processen laten opstellen voor een service operation (Incident Management en Asset Management) en diverse procesverbeteringen in het kader van de BIWA (Baseline voor Informatiebeveiliging Waterschappen). Tevens afdelingsbegrotingen opgesteld, HR-gesprekken gevoerd met medewerkers, adviezen gegeven aan de ambtelijke top en leden van het dagelijks bestuur. Als verantwoordelijke voor de migratieprojecten leiding gegeven aan een projectmanager, betrokken leveranciers en samenwerkingspartners.