1995-08 Afronding informatieplan

Markt/Organisatie Handel en Industrie
Opdracht Afronding informatieplan
Rol Business consultant
Periode Augustus 1995 – september 1995
Activiteiten Afronding van een informatieplan voor een grote gemeentelijke instelling in het Rotterdamse havenbedrijf.
Resultaat In dit informatieplan zijn de lopende projecten geëvalueerd tegen de geschetste systeemarchitectuur en zijn er de nodige bijstellingen verricht op basis van de gedefinieerde projectenportefeuille.