2001-02 Analyse naar verantwoordingsrapportage

Markt/Organisatie Semi-overheid
Opdracht Analyse naar verantwoordingsrapportage
Rol Business consultant
Periode februari 2001 – maart 2001
Activiteiten Een analyse uitgevoerd naar de beschikbare gegevens voor de verplichte verantwoordingsrapportage op basis van een (voorgeschreven) ministeriële regeling.
Resultaat Op basis van deze analyse zijn maatregelen genomen om de benodigde data voor de verantwoordingsrapportage beschikbaar te krijgen vanuit de verschillende bronnen.