2002-12 Borging van de bedrijfsbrede thema’s vanuit een centrale ICT-afdeling

Markt/Organisatie Overheid (Sociale zekerheid)
Opdracht Borging van de bedrijfsbrede thema’s vanuit een centrale ICT-afdeling
Rol Projectmanager
Periode december 2002 – juli 2003
Activiteiten Ron was als adviseur en deelprojectleider betrokken in een groot ICT-programma, gericht op de integratie van een zestal informatie-systemen naar één (organisatiebreed) toepasbaar informatiesysteem. Ron was verantwoordelijk voor de borging in het project van de bedrijfsbrede thema’s vanuit een centrale ICT-afdeling. Deze thema’s hebben onder andere betrekking op toe te passen tools en technieken voor het ontwerpproces, de advisering over Europese aanbesteding, koppeling van applicaties via middleware, toepassing van generieke voorzieningen op het gebied van workflow, elektronische dossiers en data tekstintegratie en bewaking van de referentie-architectuur.
Resultaat Advies over de Europese aanbesteding van activiteitenPlan van aanpak voor de koppeling van applicaties via middleware

Proof of Concept op gebied van toepassing workflow (Flower)

Advies over de afwijkingen van de referentiearchitectuur.