2010-03 Business Consultant Ontwikkelbeleid

Markt/Organisatie Financiële dienstverlening
Opdracht Business Consultant Ontwikkelbeleid/Lid Managementteam
Rol Business Consultant
Periode Maart 2010 – September 2011
Activiteiten Adviseren met betrekking tot de formulering en implementatie van een nieuw ontwikkelbeleid voor softwareontwikkeling. Hierbij moest de veranderslag gemaakt worden van traditionele ontwikkelstraten met Cobol en Oracle naar .NET en Java en van een traditionele (SDM) werkwijze naar een risicogedreven (RUP) werkwijze. Kern van de implementatie was het adviseren van het managementteam en uitwerken van onderdelen van het geformuleerde ontwikkelbeleid, waaronder:

  • omscholen van traditionele ontwikkelaars;
  • opleiden van alle overig IT-disciplines (analisten, testers);
  • ontwerp van supportrollen voor (lopende) projecten;
  • inrichten van kwaliteitsprocessen;
  • uitwerken van werkverdelingprincipes over meerdere locaties;
  • etc.
Resultaat In het kader van deze opdracht zijn er adviezen, presentaties en trainingsplannen opgeleverd en uitgevoerd m.b.t. technologiebeleid, werkwijze, architectuur, kwaliteitprocessen, opleidingen. Verder is geparticipeerd in stuurgroepen en zijn specifieke projecten geadviseerd over het toe te passen ontwikkelbeleid. Daarnaast op ad interim basis als inzetmanager  leiding gegeven aan een klein inzetbureau van de ICT-afdeling. In deze functie het inzetproces gestroomlijnd en periodieke management rapportages ontwikkeld.