1999-10 Definiëren van de informatiemanagementfunctie

Markt/Organisatie Overheid (Sociale zekerheid)
Opdracht Definiëren van de informatiemanagementfunctie
Rol Adviseur
Periode oktober 1999 – februari 2000
Activiteiten Leiding gegeven aan het definiëren en inrichten van de informatiemanagement functie. Informatiemanagement is in deze gedefinieerd als de functie die zorgt voor het plannen, ondersteunen en bewaken van beleid en uitvoering ten aanzien van ICT-exploitatie, -onderhoud en -vernieuwing. Daarnaast zorgt deze functie er voor dat de organisatie de rol van opdrachtgever richting ICT-dienstverlener(s) goed kan vervullen en grip (en inzicht) krijgt (en houdt) op de kosten en opbrengsten van de ingezette ICT.
Resultaat Ron heeft zowel de conceptuele kaders voor de inrichting van deze functie neergelegd als de feitelijke inrichting in een ad interim functie ondersteund. Door Ron zijn in dit kader o.a. de positie, taken en verantwoordelijkheden van de informatiemanagementfunctie (in relatie tot de omgeving) beschreven en zijn aanpakken en processen gedefinieerd voor ICT-control (financieel plannen, sturen en meten), change management en informatieplanning.