2000-10 Onderzoek naar herbruikbaarheid van systeemcomponenten

Markt/Organisatie Semi-overheid
Opdracht Onderzoek naar herbruikbaarheid van systeemcomponenten
Rol Business consultant
Periode oktober 2000 – januari 2001
Activiteiten Een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van een (meerjarig) systeemontwikkelingtraject. Doel was om de gerealiseerde infrastructurele- en softwarecomponenten financieel te waarderen in relatie tot de bruikbaarheid in de toekomst, als gevolg van een fundamentele wijziging in de bedrijfsvoering van de betreffende organisatie.
Resultaat Het opgeleverde adviesrapport is mede ter informatie gezonden aan leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.