2002-05 Ontwikkelen van middleware voorzieningen

Markt/Organisatie Overheid (Sociale zekerheid)
Opdracht Ontwikkelen van middleware voorzieningen
Rol Projectmanager
Periode mei 2002 – november 2002

Activiteiten
Projectmanager van een programma dat tot doel had de generieke (software)voorzieningen te ontwikkelen voor het platformonafhankelijk koppelen van applicaties. Op basis van een aantal businesscases diende een systeemintegratievoorziening te worden ontwikkeld met behulp van middleware producten (MQ-Series, BizTalk) en open standaarden als XML en SOAP.
Resultaat Door Ron is het programmaplan opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Deze besloot vervolgens om tot uitvoering over te gaan.