2003-08 Opstellen Strategisch Informatieplan

Markt/Organisatie Financiële dienstverlening
Opdracht Opstellen Strategisch Informatieplan
Rol Informatieplanner
Periode Augustus 2003 – april 2004
Activiteiten Een informatieplan opstellen conform de DCE methode Strategische Informatiesystemen Planning (SISP).
Resultaat In samenwerking met het management van de diverse werkmaatschappijen, is op basis van een analyse van de bedrijfsstrategie en de bedrijfsmodellen van de diverse werkmaatschappijen, een groepsbrede informatiearchitectuur opgesteld. Op basis van de informatiearchitectuur is een migratie- en projectenplan opgesteld en een formele eindrapportage.