1994-10 Opzetten ondernemingsplannen

Markt/Organisatie Financiële dienstverlener
Opdracht Opzetten ondernemingsplannen
Rol Business consultant
Periode Oktober 1994 – april 1995
Activiteiten De start van een aantal nieuwe ondernemingen begeleid door het opzetten van ondernemingsplannen, o.a. voor een grote Arbo-dienst in de bouwnijverheidsector en voor een nieuw op te richten (facilitaire) organisatie op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en diverse sociale verzekeringsinstellingen.
Resultaat Ondernemingsplannen