1986-02 Informatie analyse/Functioneel ontwerp

Markt/Organisatie Overheid (Productschap/ Ministerie)
Opdracht Informatie analyse/Functioneel ontwerp
Rol Sr. Informatie analist
Periode Februari 1986 – juni 1989
Activiteiten Voordat Ron bij DCE werkte, was hij werkzaam bij een van de grootste internationale software huizen, waar hij zich voornamelijk bezig hield met advisering, begeleiding en uitvoering van projecten rond omvangrijke en complexe informatiesystemen. Bij een productschap werkte Ron als projectleider aan het ontwerp van de informatievoorziening met betrekking tot het toezicht en de regulering van de import en export in een bepaalde productsector.Als Sr. informatieanalist werkte Ron aan de functionele specificatie van een landelijk systeem voor de afhandeling en controle op goederenzendingen in een specifiek douanegebied (landsgrenzen, luchthaven en zeehaven). Het concept was gebaseerd op elektronische informatie uitwisseling (EDI) tussen betrokken partijen op basis van de (internationale) EDIFACT standaards.

Daarnaast heeft Ron voor het softwarehuis waarvoor hij werkte een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van hun strategische methode voor informatieplanning, door het opzetten van de aan deze methode verbonden casestudy.

Resultaat Informatie analysesDatamodellen

Functionele ontwerpen