2006-04 Opzetten Business Requirements Team

Markt/Organisatie Bankverzekeraar
Opdracht Opzetten Business Requirements Team
Rol Business Consultant
Periode April 2006 – Maart 2007
Activiteiten Opzetten van een Business Requirements Team (BRT) binnen een Marketing & Sales afdeling. Doel hiervan was om de (verander)vraag vanuit Marketing & Sales (de business) naar de (ICT)leveranciers te professionaliseren (meer samenhang en diepgang alvorens project te starten). Het BRT had als voornaamste taken business- en systeemrequirements te ontwikkelen en te beheren, conform het CMMi level 3 compliant kwaliteitssysteem AMS (Advanced Management System). AMS was de implementatie van Prince2 en MSP binnen de organisatie.
Resultaat In het kader van deze opdracht is een handboek met daarin de BRT-processen opgeleverd. Verder zijn er 2 pilot projecten gedraaid conform de beschreven processen en deliverables en is na 8 maanden een evaluatie uitgevoerd. In het kader van een reorganisatie is het BRT als structurele eenheid binnen de afdeling opgenomen.