1995-10 Plaatsvervangend directeur IT

Markt/Organisatie Overheid (Sociale Zekerheid)
Opdracht Interim Management
Rol Plaatsvervangend directeur IT
Periode Oktober 1995 – juni 1997
Activiteiten Het opzetten van een geheel nieuw directoraat met als kerntaken informatiebeleid, outsourcing van automatiseringsdienstverlening en technische infrastructuur, evenals de inrichting van de IS/IT-organisatie.
Resultaat Er werd een strategisch informatieplan vervaardigd voor een vernieuwde (op client/server gebaseerde) informatiearchitectuur en technische infrastructuur. Tevens was Ron verantwoordelijk voor het opzetten van het contractmanagement met de leveranciers en de totstandkoming van de daarbij behorende contractvoorwaarden en -modellen. Daarnaast heeft Ron zorggedragen voor de implementatie van een IT-controlfunctie ter ondersteuning van de jaarlijkse begrotingscycli, een poractieve bewaking van de automatiseringskosten op basis van contracten en de managementrapportages daarover.