2013-09 ICT-Projectleider Siebel/Oracle EBS

Markt/Organisatie Commerciële dienstverlening
Opdracht Ontwikkelen/Implementeren Siebel/Oracle EBS
Rol ICT-Projectleider
Periode September 2013 – heden
Activiteiten Leiding geven aan 6-tal applicatieteams belast met bouwen, testen, in productie nemen en in beheer nemen van een keten aan applicaties (Siebel -EBS – Oracle) met bijbehorende interfaces ten behoeve van een Contact Center, Winkels en Financiële afdeling.De totale keten bestond uit 9 systemen, 35 webservices (via een ESB) en 17 overige interfaces. Het project was een voortzetting van een aantal afzonderlijke projecten waarin een waterval aanpak werd gehanteerd. In dit project werden de ketenprocessen leidend (over applicatiedomeinen heen) en werd een omslag gemaakt naar Agile werken volgens de SCRUM-aanpak. De sprintbacklogs bestonden in deze fase voornamelijk uit het oplossen van testbevindingen op eerder gerealiseerde onderdelen en nieuwe/gewijzigde wensen.
Resultaat In het kader van deze functie een projectaanpak opgesteld, issue-, risk- en change management uitgevoerd en het dagelijks, in de rol van Scrum-master, aansturen/faciliteren van het Siebel applicatieteam. Tevens het onderhouden van de Product Backlog voor het totale project (werkvoorraad) en het leiden van de dagelijkse Scrum of Scrums met alle Scrum Masters van de applicatie-teams (voortgang).