2014-02 IT-Ketenmanagement

Markt/Organisatie Commerciële dienstverlening
Opdracht IT-Ketenmanagement Programma Herijken
Rol ICT-Projectleider/Ketenmanager
Periode Februari 2014 – oktober 2014
Activiteiten Als IT-Ketenmanager uitvoeren van de ketenmonitoring en -coördinatie over 10 multidiciplinaire applicatieteams, belast met bouwen, testen, in productie nemen en in beheer nemen van een keten aan applicaties. De keten bestaat uit Oracle eBS, Siebel, Online-applicaties, Business Intelligence-applicaties, legacy applicaties en Document  Management applicaties met bijbehorende web- interfaces via een Enterprise Service Bus (ESB). De ontwikkeling vindt plaats ten behoeve van een nieuw te introduceren productenportfolio  per september 2014.Er wordt gewerkt met een Agile-aanpak, waarbij Product Owners de prioriteiten van Product Backlog bepalen. De realisatieteams werken volgens de SCRUM-aanpak met een sprintritme van 2 weken.
Resultaat In het kader van deze functie het risk- en change management uitgevoerd voor de keten en het dagelijks inzichtelijk maken van de voortgang van de IT-realisatie op niveau van het programma in Burndown-grafieken en met behulp van een Online (keten)dashboard (Jira Agile). Tevens het onderhouden van de Product Backlog met User Stories voor de IT-Keten (werkvoorraad) en het leiden van de dagelijkse Scrum of Scrums met alle Scrum Masters van de applicatieteams (voortgang).