1999-01 Ondersteuning interne projectmanager

Markt/Organisatie Financiële Dienstverlener
Opdracht Ondersteuning interne projectmanager
Rol Coach
Periode Januari 1999 – september 1999
Activiteiten Ondersteunen van een interne gebruikersprojectmanager bij een grote pensioenverzekeraar bij de besturing van een projectenportefeuille van twee Millenniumtestprojecten, een Europroject en een vroegpensioenproject. Voor de millenniumtestprojecten waren twee teams geformeerd die tot taak hadden om vast te stellen of de systemen ook draaiden op een machine met een systeemdatum na 1-1-2000. Het europroject werd uitgevoerd binnen de staande organisatie om de organisatie, procedures en systemen voor te bereiden op de komst van de euro. Voor het vroegpensioenproject is een team geformeerd dat tot taak had om op basis van twee nieuwe vroegpensioenreglementen (ter vervanging van de VUT) een nieuwe administratie in te richten met de daarbij ondersteunende informatiesystemen
Resultaat Ron had tot taak als projectadviseur voornamelijk de IT-issues in goede banen te leiden.