1989-07 Ontwikkelen van (grootschalige) administratiesystemen

Markt/Organisatie Overheid (Gemeente)/Handel en industrie
Opdracht Ontwikkelen van (grootschalige) administratiesystemen
Rol Projectleiding
Periode Juli 1989 – september 1994
Activiteiten Als projectleider heeft Ron meerdere grootschalige informatievoorzieningprojecten geleid bij diverse organisaties. Bij een grote gemeentelijke sociale dienst was Ron verantwoordelijk voor de realisatie van een basisregistratie ten behoeve van de gehele dienst, de realisatie van de conversie van alle persoonsgegevens vanuit de twee meest belangrijke bronbestanden en de realisatie van een interactieve GBA-koppeling. Bij een grote sociale verzekeringsinstelling was Ron verantwoordelijk voor de implementatie en organisatie van een EDI-pilotproject. Naast de implementatie van de EDI-toepassing zelf werden ook daaraan gerelateerde aspecten gerealiseerd zoals juridische overeenkomsten, beveiligingsaspecten, archiveringsmethodiek, noodprocedures, aansluitprocedures etc.Bij een grote handelsonderneming was Ron verantwoordelijk voor het ontwerp en de gelijktijdige realisatie van een omvangrijk informatie systeem ter ondersteuning van de serviceactiviteiten. Bij een kredietbank verzorgde Ron het herontwerp en de implementatie van een geautomatiseerd systeem voor de behandeling van krediet aanvragen. Een belangrijk aspect hierbij was de internationale datacommunicatie.
Resultaat Informatie analysesProcesbeschrijvingen

Datamodellen

Functionele ontwerpen

Technische ontwerpen