2001-07 Ontwikkelen van interfacevoorzieningen

Markt/Organisatie Overheid (Sociale zekerheid)
Opdracht Ontwikkelen van interfacevoorzieningen
Rol Projectmanager
Periode juli 2001 – april 2002
Activiteiten Projectmanager van een project dat is gericht op het implementeren van een interfaceproces tussen twee nieuw te vormen organisaties. In deze rol voert Ron de regie over de voorbereiding van de implementatie van dit nieuwe proces over de vijf (met elkaar te fuseren) organisaties heen.
Resultaat Het interfaceproces is getest in een pilot op een beperkt aantal kantoren van beide partijen en vervolgens na enige aanpassingen, geïmplementeerd op alle vestigingen van de organisaties.