2007-06 Programmamanagement Business Process Outsourcing

Markt/Organisatie Verzekeringsintermediair
Opdracht Programmamanagement Business Process Outsourcing
Rol Programmamanager
Periode Juni 2007 – Maart 2008
Activiteiten “Outsourcen” van de administratieve taken en het eerste lijns klantcontact naar een portefeuillebeheerder. Doel hiervan was om de 120 adviseurs (in loondienst) meer ruimte te geven zich te concentreren op hun kerntaak (advies en verkoop). Het programma was gericht op het inrichten van de organisatie, systemen, infrastructuur, processen en telecommunicatie bij de portefeuillebeheerder en het middels een conversie overbrengen van de portefeuillegegevens naar een nieuw systeem (ANVA).
Resultaat In het kader van deze opdracht is een programmaplan opgeleverd en een masterplanning waarin de samenhang tussen alle activiteiten zijn beschreven. Verder is er een pilot gedraaid conform om de nieuwe werkwijzen (processen, systemen en communicatie) te testen. Vervolgens zijn de portefeuilles van 5 adviseurs geconverteerd naar de nieuwe systemen en werd vanaf april 2008 gewerkt conform de nieuwe werkwijze.