2004-10 Programmamanagement Marketing & Sales

Markt/Organisatie Bankverzekeraar
Opdracht Programmamanagement Marketing & Sales
Rol Programmamanager
Periode Oktober 2004 – Maart 2006
Activiteiten Managen van een programma waarin 3 clusters van projecten zijn ondergebracht die de Marketing & Sales functie moeten ondersteunen. Eén cluster (9 projecten) is gericht op het professionaliseren van klantcontacten over alle kanalen heen, zowel inkomend als uitgaand (o.a. inrichten toolondersteuning klantcontactmedewerkers, efficiënte verwerking van poststromen, herschrijven van standaard brieven, elektronische wegwijzer). Eén cluster (4 projecten) betreft het ontwikkelen van databaseoplossingen, processen en rapportages als basis voor commerciële sturing van binnen- en buitendienstmedewerkers (o.a. processen sales, beloning sales, toegevoegde waarde- en loyaliteitsrapportages). Eén cluster (4 projecten) betreft het realiseren van een centrale datawarehouse als basis voor klantgerichte analyse- en rapportagefuncties.
Resultaat Vanuit een verandermanagement afdeling vorm gegeven aan de programmaorganisatie en de programmabesturing. Het meerjaren-budget van dit programma bedroeg 9.2 miljoen euro (2004 – 2007). Als kwaliteitssysteem werd AMS (Advanced Management System) toegepast van IBM, waarin MSP en Prince2 zijn opgenomen.