Uniforce

 

Toledo Project en Informatiemanagement BV werkt volgens het Uniforce concept.

Voor mij als zelfstandige betekent dit optimale vrijheid in het ondernemen zonder  mij zorgen te hoeven maken dat mijn opdracht door de Belastingdienst wordt gezien als een arbeidsovereenkomst.

Als werknemer van de Declarabele Uren BV werk ik vanuit een loondienstverband. Uniforce is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van alle werkgeversverplichtingen door de Declarabele Uren BV.

Om aan te tonen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (BW 7.610) bestaat met de Declarabele Uren BV en dat uit controles van Uniforce Group BV is gebleken dat de DUBV  aan alle fiscale en arbeidsrechtelijke verplichtingen van het werkgeverschap is voldaan, wordt jaarlijks een VUR (Verklaring Uniforce Registratie) (Certificaat van Loondienst) afgegeven.

Het geeft u als opdrachtgever de zekerheid nooit als werkgever te worden beschouwd. U hoeft geen loonbelasting en sociale verzekeringspremies af te dragen. Zo nodig kan elk kwartaal met een accountantsverklaring worden aangetoond dat de afdrachten van loonheffingen en BTW hebben plaatsgevonden

Verder biedt het Uniforce-concept u de zekerheid op geen enkel financieel risico in de ketenaansprakelijkheid. Dankzij de inlenersaansprakelijkheidsverzekering die Uniforce afgesloten heeft. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om elke binding met mij aan te gaan ook als u een langdurige opdracht heeft onder leiding en toezicht.

Meer informatie over het Uniforce-concept, kijk op www.uniforce.nl