Chronologisch overzicht

Toledo Project en Informatiemanagement BV

2019-09.. hedenVU ICT2019-09 Projectmanager Microsoft 365 Implementatie
2019-01 ..
2019-06
Volker Wessel Infra ICTAgile Projectmanager
2016-02 ..
2018-10
ABN AMROAgile Programma-manager/Agile Coach
2015-01 ..
2016-02
HH Stichtse RijnlandenManager Automatisering a.i.
2015-01 ..
2015-06
HH DelflandI&A Portfoliomanager a.i.
2014-02 ..
2014-10
ANWBIT-Ketenmanagement
2013-09 ..
2014-01
ANWBICT-Projectleider Siebel/Oracle EBS
2012-10 ..
2013-08
ANWBICT-Projectleider Siebel Ontwikkeling
2012-03 ..
2012-09
Cordares/APGManager Business en Informatie analyse a.i.
2011-10 ..
2012-02
Cordares/APGManager Stafbureau IT a.i.
2010-03 ..
2011-09
Cordares/APGBusiness Consultant Ontwikkelbeleid
2008-04 ..
2009-12
GetronicsProjectmanagement Programma Process Maturity

DCE Consultants (DCE)

2007-06 .. 2008-03Verzekerings 
Unie
Programmamanagement Business Process Outsourcing
2006-04 ..
2007-03
Nationale 
Nederlanden
Opzetten Business Requirements Team
2004-10 ..
2006-03
Nationale 
Nederlanden
Programmamanagement Marketing & Sales
2004-06 ..
2004-09
CordaresSysteemondersteuning voor een Professionele Service Organisatie
2003-08 ..
2004-04
SFBOpstellen Strategisch Informatieplan
2002-12 ..
2003-07
Arbeids-
voorziening
Borging van de bedrijfsbrede thema’s vanuit een centrale ICT-afdeling
2002-05 ..
2002-11
Arbeids-
voorziening
Ontwikkelen van middleware voorzieningen
2001-07 ..
2002-04
UWVOntwikkelen van interfacevoorzieningen
2001-02 ..
2001-03
Arbeids-
voorziening
Analyse naar verantwoordingsrapportage
2000-10 ..
2001-01
Arbeids-
voorziening
 Onderzoek naar herbruikbaarheid van systeemcomponenten
2000-03 ..
2000-09
CadansDefiniëren van een centrale IT demand organisatie
1999-10 ..
2000-02
GAK 
Nederland
Definiëren van de informatiemanagementfunctie
1999-01 ..
1999-09
SFBOndersteuning interne projectmanager
1997-07 ..
1998-12
SFBVernieuwing van de pensioenadministratie
1995-10 ..
1997-06
GAK 
Nederland
Plaatsvervangend directeur IT
1995-08 ..
1995-09
Havenbedrijf RotterdamAfronding informatieplan
1995-05 ..
1995-08
GAK 
Nederland
Maken blauwdruk informatiemanagement functie
1994-10 ..
1995-04
GAK 
Nederland
Opzetten ondernemingsplannen
1989-07 ..
1994-09
GSD-Rotterdam/
Tetterode/
Finatabank 
Ontwikkelen van (grootschalige) administratiesystemen

Computer Sciences Corporation (CSC)

1986-02 ..
1989-06
Belastingdienst/
Douane
Productschap-
Akkerbouw
Informatie analyse/Functioneel ontwerp

Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB)

1983-01 ..
1986-01
SFBOntwerpen van informatiesystemen en AO-beschrijvingen
1976-09 ..
1982-12
SFBAdministratief Medewerker/AO Medewerker
Bedrijfsbureau