2001-07 – Ontwikkelen van interfacevoorzieningen

Markt/OrganisatieOverheid (Sociale zekerheid)
OpdrachtOntwikkelen van interfacevoorzieningen
OpdrachtgeverUitvoering Werknemersverzekering (UWV)
RolProjectmanager
Periodejuli 2001 – april 2002
ContextProjectmanager van een project dat is gericht op het implementeren van een interfaceproces tussen twee nieuw te vormen organisaties (UWV en CWI). UWV ontstond uit de fusie van de vijf bedrijfsverenigingen en CWI ontstond uit de fusie van de Arbeidsbureaus.
BijdrageAls projectmanager de regie gevoerd over de voorbereiding van de implementatie van dit nieuwe proces over de vijf (met elkaar te fuseren) organisaties heen. Het interfaceproces is getest in een pilot op een beperkt aantal kantoren van beide partijen en vervolgens na enige aanpassingen, geïmplementeerd op alle vestigingen van de organisaties.